Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Hoàn Vũ (Các Thông báo số 10350, 10351/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 09/08/2022, 08:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 10350/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 10351/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 130
Tin đã đưa