Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM Kim Hoàn Vũ (các Thông báo số 12339/TB-SXD-VLXD, 12340/TB-SXD-VLXD ngày 07/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 07:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM Kim Hoàn Vũ, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12339/TB-SXD-VLXD

 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM Kim Hoàn Vũ - Hợp quy CR-09/BER/2019 ngày 01/12/2021 (bn 2103229)

Tải file Thông báo số 12339/TB-SXD-VLXD

2

12340/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM Kim Hoàn Vũ - Hợp quy số CR-10/BEG/2019 ngày 01/12/2021

Tải file Thông báo số 12340/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 159
Tin đã đưa