Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (các Thông báo số 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097/TB-SXD-VLXD ngày 15/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 16/06/2022, 06:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Các Thông báo số 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 117
Tin đã đưa