Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 7829, 7830, 7831, 7832/TB-SXD-VLXD ngày 29/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 30/06/2022, 03:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 7829/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 7830/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 7831/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 7832/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 540
Tin đã đưa