Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 9802, 9803, 9804/TB-SXD-VLXD ngày 26/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 27/07/2022, 07:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 9802/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9803/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9804/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 81
Tin đã đưa