Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam (các Thông báo số 3195, 3196, 3197/TB-SXD-VLXD ngày 07/4/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 08/04/2022, 01:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải file các Thông báo số 3195, 3196, 3197/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số SFV/CBHQ-839-02, SFV/CBHQ-839, SFV/CBHQ-839-03 ngày 21/3/2022. Biên nhận số 2200725÷2200727/VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 169
Tin đã đưa