Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long (Các Thông báo số 9185, 9186, 9187, 9188/TB-SXD-VLXD ngày 15/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 18/07/2022, 08:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 9185/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9186/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9187/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9188/TB-SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 124
Tin đã đưa