Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH Siam Cement (Việt Nam) (các Thông báo số 12425/TB-SXD-VLXD, 12426/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 09/12/2021, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH Siam Cement (Việt Nam), như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12425/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng nhập khẩu - Công ty TNHH SIAM CEMENT (VIỆT NAM) - Hợp quy s05182021 ngày 01/12/2021

Tải file Thông báo số  12425/TB-SXD-VLXD

2

12426/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng nhập khẩu - Công ty TNHH SIAM CEMENT (VIỆT NAM) - Hợp quy S02262021 ngày 01/12/2021

Tải file Thông báo số  12426/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 220
Tin đã đưa