Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hiệp Lực (các Thông báo số 5377, 5378, 5379/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 19/05/2022, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 5377/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 5378/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 5379/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 19
Tin đã đưa