Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kính Trung Nam (các Thông báo số 10467, 10468, 10469/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 02/11/2021, 08:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 02/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kính Trung Nam, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

10467/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt sản xuất trong nước - Công bố hợp quy số 02-10/2021/KTN ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kính Trung Nam

Tải file Thông báo số  10467/TB-SXD-VLXD

2

10468/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt sản xuất trong nước - Công bố hợp quy số 01-10/2021/KTN ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kính Trung Nam

Tải file Thông báo số  10468/TB-SXD-VLXD

3

10469/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt sản xuất trong nước - Công bố hợp quy số 03-10/2021/KTN ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kính Trung Nam

Tải file Thông báo số  10469/TB-SXD-VLXD


 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 187
Tin đã đưa