Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần L.Q Joton (các Thông báo số 2737, 2738/TBHQ-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 25/03/2022, 02:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Thông báo số 2737/TB-SXD-VLXD

Tải Thông báo số 2738/TB-SXD-VLXD

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01-22/CBHQ-JT ngày 09/3/2022 của Công ty Cổ phần L.Q Joton. 2200619-2200620/VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 183
Tin đã đưa