Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Revolution Paint (các Thông báo số 34/TB-SXD-VLXD, 35/TB-SXD-VLXD, 36/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 06/01/2022, 01:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 04/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Revolution Paint, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

34/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công bố hợp quy số 02 ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Revolution Paint

Tải Thông báo số 34/TB-SXD-VLXD

2

35/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công bố hợp quy số 03 ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Revolution Paint

Tải Thông báo số 35/TB-SXD-VLXD

3

36/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công bố hợp quy số 01 ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Revolution Paint

Tải Thông báo số 36/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 162
Tin đã đưa