Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Sơn Ringo Việt Nam (các Thông báo số 11736, 11737/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 01:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Sơn Ringo Việt Nam, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

11736/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công ty TNHH Sơn Ringo Việt Nam - Hợp quy 03/CB-RINGO ngày 08/11/2021 (BN 2102953)

Tải file Thông báo số 11736/TB-SXD-VLXD

2

11737/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công ty TNHH Sơn Ringo Việt Nam - Hợp quy 04/CB-RINGO ngày 08/11/2021 (BN 2102954)

Tải file Thông báo số 11737/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 183
Tin đã đưa