Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Thương mại Lợi Tường (các Thông báo số 10470, 10471, 10472, 10473/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 02/11/2021, 08:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 02/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Thương mại Lợi Tường, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

10470/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công bố hợp quy số 02/2021 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Lợi Tường

Tải file Thông báo số  10470/TB-SXD-VLXD

2

10471/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công bố hợp quy số 01/2021 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Lợi Tường

Tải file Thông báo số 10471/TB-SXD-VLXD

3

10472/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công bố hợp quy số 04/2021 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Lợi Tường

Tải file Thông báo số 10472/TB-SXD-VLXD

4

10473/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công bố hợp quy số 03/2021 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Lợi Tường

Tải file Thông báo số 10473/TB-SXD-VLXD 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 138
Tin đã đưa