Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước của Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường (các Thông báo số 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 08/02/2022, 02:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước của Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1204/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước - Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường - Hợp quy 06/2021-HQ/VT1 ngày 21/01/2022

Tải Thông báo số 1204/TB-SXD-VLXD

2

1205/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước - Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường - Hợp quy 07/2021-HQ/VT1 ngày 21/01/2022

Tải Thông báo số 1205/TB-SXD-VLXD

3

1206/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước - Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường - Hợp quy 05/2021-HQ/VT1 ngày 21/01/2022

Tải Thông báo số 1206/TB-SXD-VLXD

4

1207/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước - Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường - Hợp quy 04/2021-HQ/VT1 ngày 21/01/2022

Tải Thông báo số 1207/TB-SXD-VLXD

5

1208/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước - Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường - Hợp quy 03/2021-HQ/VT1 ngày 21/01/2022

Tải Thông báo số 1208/TB-SXD-VLXD

6

1209/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước - Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường - Hợp quy 02/2021-HQ/VT1 ngày 21/01/2022

Tải Thông báo số 1209/TB-SXD-VLXD

7

1210/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước - Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường - Hợp quy 01/2021-HQ/VT1 ngày 21/01/2022

Tải Thông báo số 1210/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 156
Tin đã đưa