Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam GS Industry (Các Thông báo số 9901, 9902/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 28/07/2022, 07:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 9901/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9902/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 90
Tin đã đưa