Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhập hồ sơ công bố hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của  Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 12456, 12457, 12458, 12459, 12460, 12461, 12462, 12463/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 06:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhập hồ sơ công bố hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của  Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12456/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhập hồ sơ công bố hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3212103/CBHQ/CPGSV ngày 29/11/2021

Tải file Thông báo số 12456/TB-SXD-VLXD

2

12457/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3212102/CBHQ/CPGSV ngày 29/11/2021

Tải file Thông báo số 12457/TB-SXD-VLXD

3

12458/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3212101/CBHQ/CPGSV ngày 29/11/2021

Tải file Thông báo số 12458/TB-SXD-VLXD

4

12459/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3272101/CBHQ/CPGSV ngày 29/11/2021

Tải file Thông báo số 12459/TB-SXD-VLXD

5

12460/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3332102/CBHQ/CPGSV ngày 29/11/2021

Tải file Thông báo số 12460/TB-SXD-VLXD

6

12461/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3332101/CBHQ/CPGSV ngày 29/11/2021

Tải file Thông báo số 12461/TB-SXD-VLXD

7

12462/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3402101/CBHQ/CPGSV ngày 29/11/2021

Tải file Thông báo số 12462/TB-SXD-VLXD

8

12463/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3272102/CBHQ/CPGSV ngày 29/11/2021

Tải file Thông báo số 12463/TB-SXD-VLXD

 

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 191
Tin đã đưa