Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo về báo cáo tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng năm 2018 và chuyển đổi từ Quyết định sang Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Thứ năm, 14/02/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Công văn số 03/BXD-KHCN ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc đôn đốc các phòng thí nghiệm LAS-XD thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD;

Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện:

- Báo cáo tình hình hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị (nếu có) trong quá trình hoạt động, nhằm cải tiến hoạt động phòng thí nghiệm và đề xuất hướng dẫn thực hiện cho thống nhất, đồng bộ (theo mẫu Báo cáo hiện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở xây dựng http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/, mục Vật liệu xây dựng).

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD... năm 2018

 

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Vật liệu xây dựng) - Số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 22 tháng 02 năm 2019đồng thời, đề nghị hỗ trợ gửi tệp dữ liệu về địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo.

Số lượng lượt xem: 2956
Tin đã đưa