Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Thông tin các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã bị thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận (theo Công văn số 9494 /SXD-VLXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 21 tháng 8 năm 2015)
Thứ hai, 31/08/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng phổ biến thông tin về việc Bộ Xây dựng thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận của một số phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Theo Quyết định số 438/QĐ-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đã thu hồi và hủy bỏ hiệu lực các Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) do không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký công nhận đối với 10 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Danh sách theo phụ lục đính kèm.

Sở Xây dựng thông báo các nội dung nêu trên để các đơn vị nắm bắt thông tin và tổ chức lựa chọn phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đủ năng lực hoạt động theo quy định.

Đính kèm:

 

Số lượng lượt xem: 295
Tin đã đưa