Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Thông tư số 05/2019/TT-SXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Thứ sáu, 08/11/2019, 06:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông tư số 05/2019/TT-SXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Số lượng lượt xem: 389
Tin đã đưa