Vật liệu xây dựng

title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Thứ ba, 13/07/2021, 03:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, cấp công trình được quy đinh tại Thông tư số 06/2021 được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, đơn cử như:

- Xác định thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình;

- Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân, tổ chức để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Xác định công trình được miễn giấy phép xây dựng;

- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Xác định công trình phải lập quy trình bảo trì;

- Xác định công trình phải lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng;…

Thông tư số 06/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 và thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019.

Đính kèm file: Thông tư số 06/2021/TT-BXD

QT

Số lượng lượt xem: 3597
Tin đã đưa