Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Triển khai, phổ biến thông tin các quy định, chính sách và chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng
Thứ ba, 09/03/2021, 03:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/3/2021,  Sở Xây dựng có Công văn số 2693/SXD-VLXD về việc triển khai, phổ biến thông tin các quy định, chính sách và chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.

Đính kèm file: Công văn số 2693/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 373
Tin đã đưa