Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Triển khai, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung
Thứ năm, 29/11/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/11/2018, Sở Xây dựng có văn bản số 14665/SXD-VLXD về triển khai, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung, nội dung cụ thể như sau:

Nhằm góp phần triển khai Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ  về phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất VLXD và trong các công trình xây dựng; ngày 28 tháng 9 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ có ban hành Quyết định số 2847/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung).

Thực hiện chức năng tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng (VLXD)trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn 4919/UBND-ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017, giao Sở Xây dựng “… phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật về sản phẩm VLXD có sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD (Flue Gas Desulfurization thạch cao được thu hồi từ khói lò đốt của các nhà máy nhiệt điện), thạch cao PG(Phosphogypsum thạch cao được thải ra từ các nhà máy hóa chất, phân bón) làm nguyên liệu sản xuất VLXD và sử dụng trong công trình xây dựng”.

Sở Xây dựng triển khai, phổ biến một số nội dung cơ bản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung, cụ thể như sau:

1. Về phạm vi áp dụng

- TCVN 12249:2018 chỉ áp dụng cho tro xỉ nhiệt điện đốt than sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng đối với tro xỉ nhiệt điện đốt than đã được phân định không phải chất thải nguy hại theo quy định.

2. Về yêu cầu đối với tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp

- Nước chiếc từ tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện phải đáp ứng yêu cầu đối với nước thải công nghiệp về các thông số ô nhiễm và mức giới hạn theo quy định.

- Đối với tro xỉ nhiệt điện nhiễm mặn hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có hàm lượng clorua (Cl-) trong nước chiếc lớn hơn 1.000mg/L chỉ sử dụng làm vật liệu san lấp tại các khu vực nhiễm mặn.

- Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện dùng làm vật liệu san lấp có độ trương nở thể tích không lớn hơn 10%.

- Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện phải đáp ứng mức giới hạn về chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I) không lớn hơn 1.

3. Giám sát và kiểm tra chất lượng

- Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện phải được giám sát từ cơ sở phát thải, công tác vận chuyển, lưu giữ, xử lý vật liệu, xây dựng và trong quá trình sử dụng đảm bảo tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện được sử dụng an toàn và đáp ứng các yêu cầu về môi trường.

- Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện sử dụng làm vật liệu san lấp phải kết hợp với các điều kiện môi trường tự nhiên khu vực san lấp, mục đích sử dụng bãi san lấp, biện pháp an toàn và các giải pháp kỹ thuật sử dụng.

- Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện phải được kiểm tra chất lượng vật liệu thông qua các kiểm tra, thí nghiệm được quy định trong TCVN 12249:2018.

- Phiếu kiểm tra chất lượng vật liệu đạt chuẩn thực hiện không quá 01 năm hoặc khi nguồn tro xỉ nhiệt điện phát thải có sự thay đổi công nghệ đốt than, than nguyên liệu đầu vào và công nghệ xử lý tro xỉ.

4. Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

- Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp khi xuất xưởng ghi rõ các thông tin: Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất; loại, chủng loại; khối lượng; ngày sản xuất; phiếu kiểm tra chất lượng vật liệu đạt chuẩn.

- Khi vận chuyển và bảo quản tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện cần có biện pháp che phủ, tránh phát tán bụi, ảnh hưởng của nước mưa và lẫn các tạp chất có hại.

- Trong một số trường hợp cần có biện pháp thích hợp để đảm bảo độ ẩm yêu cầu.

(Đối với các nội dung chi tiết về thuật ngữ, định nghĩa về: tro bay, xỉ đáy, tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện, nước chiếc, tro xỉ nhiệt điện nhiễm mặn, các phương pháp xác định, các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan…, đề nghị nghiên cứu cụ thể trong TCVN 12249:2018).

Sở Xây dựng triển khai, phổ biến một số nội dung cơ bản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp nêu trên; đề nghị các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện, các Ban Quản lý triển khai, hướng dẫn đến các chủ đầu tư trực thuộc, hoặc thuộc phạm vi chỉ đạo, quản lý để các đơn vị có thể nghiên cứu, lựa chọn sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng, nhằm đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo tại tại Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Mục 1 - Công văn 4919/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố:“…các chủ đầu tư công trình trên địa bàn Thành phố sử dụng vốn nhà nước phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm vật liệu xây dựng có tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG; khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất VLXD và sử dụng trong các công trình xây dựng, nhằm góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm diện tích đất làm bãi chứa phế thải, giảm sử dụng tài nguyên khoáng sản để sản xuất VLXD và đảm bảo phát triển bền vững.

Văn bản số 14665/SXD-VLXD ngày 27/11/2018 của Sở Xây dựng về triển khai, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 748
Tin đã đưa