Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Văn bản 2816/SXD-QLVLXD về góp ý Chỉ thị khuyến khích và tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các CTXD
Thứ ba, 01/05/2012, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/4/2012 Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2816/SXD-QLVLXD về góp ý Chỉ thị khuyến khích và tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các CTXD gửi Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê thành phố; Sở Tài chính; Cục thuế thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Thông tin Truyền thông; Sở Giao thông Vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố; Thanh tra thành phố; Ban Thi đua khen thưởng thành phố; Ủy ban nhân dân các quận - huyện; Các Hội, Hiệp hội XD và VLXD thành phố; Các cơ quan thông tin truyền thông; Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XD và VLXD thành phố.

Việc sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung dẫn đến nhiều hậu quả về ô nhiễm môi trường, tiêu hao khối lượng lớn nguồn tài nguyên đất sét, ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia, tiêu hao nhiên liệu… Nhằm khuyến khích việc phát triển vật liệu xây không nung, sử dụng loại vật liệu này thay thế gạch đất sét nung truyền thống theo định hướng Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) đến năm 2020 tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 1179/UBND-ĐTMT ngày 20/3/2012 chỉ đạo Sở Xây dựng dự thảo Chỉ thị khuyến khích và tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là Chỉ thị).

Để đảm bảo chất lượng Chỉ thị và sự phù hợp so với tình hình thực tế sau khi ban hành, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị góp ý chính thức bằng văn bản, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/5/2012, đồng thời hỗ trợ chuyển file dữ liệu qua địa chỉ email qlvlxd.sxdtphcm@yahoo.com.vn. Dự thảo Chỉ thị hiện được đăng tải trên website Sở Xây dựng theo địa chỉ http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn.

Đến ngày 25/5/2012, nếu không nhận được văn bản góp ý, Sở Xây dựng xem như đơn vị thống nhất với dự thảo Chỉ thị, Sở Xây dựng sẽ tiến hành tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị chuyển Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.

Số lượng lượt xem: 424
Tin đã đưa