Vật liệu xây dựng

title Phòng thí nghiệm LAS-XD

Về báo cáo tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng năm 2019 và thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thứ hai, 20/01/2020, 08:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng và vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo các quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện các nội dung sau:

  1. Về việc báo cáo tình hình hoạt động năm 2019

Đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị (nếu có) trong quá trình hoạt động, nhằm cải tiến hoạt động phòng thí nghiệm và đề xuất hướng dẫn thực hiện cho thống nhất, đồng bộ (theo mẫu Báo cáo hiện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web/vi/home, mục Vật liệu xây dựng); gửi về Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Vật liệu xây dựng) - Số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 22 tháng 01 năm 2020; đồng thời, đề nghị hỗ trợ gửi tệp dữ liệu về địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo.

(Hiện nay, Sở Xây dựng chỉ nhận được báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của 31 phòng thí nghiệm [1]).

  1. Về khảo sát lập Đề án nâng cao năng lực hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho công tác nghiên cứu, lập Đề án nâng cao năng lực hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới [2], Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được Phiếu kiểm tra, khảo sát của một số phòng thí nghiệm (danh sách theo Phụ lục đính kèm).

Để có cơ sở dữ liệu triển khai thực hiện các công việc tiếp theo, Sở Xây dựng đề nghị các phòng thí nghiệm chưa thực hiện, khẩn trương gửi Phiếu kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động về Sở Xây dựng trước ngày 22 tháng 01 năm 2020 (mẫu Phiếu kiểm tra, khảo sát hiện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web/vi/home, mục Vật liệu xây dựng).

  1. Triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 có hiệu lực thi hành; theo đó đã sửa đổi, bổ sung Bảng danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo.

Do đó, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN, trong đó lưu ý rà soát lại các thiết bị thí nghiệm, phương tiện đo theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN để thực hiện việc kiểm định định kỳ theo đúng quy định.

  1. Việc thông báo về Sở Xây dựng khi thành lập và kết thúc trạm thí nghiệm hiện trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có trạm thí nghiệm hiện trường đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo việc thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng tại địa phương nơi thực hiện dự án/công trình xây dựng trước khi tiến hành các hoạt động thí nghiệm và trong thời gian 01 tháng sau khi kết thúc các hoạt động của trạm thí nghiệm hiện trường theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 – Thông tư số 06/2017/TT-BXD.

         Mọi khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Sở Xây dựng (Phòng Vật liệu xây dựng, điện thoại: 028. 39 326 214, số nội bộ 748 hoặc 749) để được hướng dẫn thực hiện.

          Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng quan tâm thực hiện và tích cực phối hợp./.

 


[1] LAS-XD: 30, 47, 56, 92, 146, 216, 234, 259, 265, 307, 313, 332, 357, 380, 429, 439, 569, 624, 643, 698, 896, 949, 1083, 1225, 1310, 1344, 1418, 1616, 1756, 1769, 1798

[2] Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 11039/TTr-SXD-VLXD ngày 03/9/2019 trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề cương, dự toán lập Đề án nâng cao năng lực hoạt động phòng thí nghiệm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 13362/SXD-VLXD ngày 18/12/2019 về việc báo cáo bổ sung về căn cứ pháp lý liên quan đến thẩm quyền để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Đề cương, dự toán lập Đề án nâng cao năng lực  hoạt động phòng thí nghiệm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đính kèm: 

Văn bản về báo cáo tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng năm 2019 và thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Phiếu kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Báo cáo tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Phụ lục Danh sách các phòng thí nghiệm chưa thực hiện Phần kiểm tra, khảo sát t2inh hình hoạt động của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 4160