Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Về triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Thứ tư, 13/09/2023, 08:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở, hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu đáp ứng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tư giai đoạn 2023-2024 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng (VLXD), kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 13566/TB-SXD-VP ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử đối với các thủ tục hành chính của Sở Xây dựng;

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 13941/SXD-VLXD ngày 12 tháng 9 năm 2023 triển khai, phổ biến thông tin về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thủ tục hành chính Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố, địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/.

Các tổ chức, cá nhân có vướng mắc hoặc ý kiến góp ý về thủ tục CÔNG BỐ HỢP QUY VLXD khi thao tác trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố nêu trên, vui lòng gửi ý kiến về Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 18 tháng 9 năm 2023 theo link https://forms.gle/3H8xFHc3VqJoZiQM9 để Sở Xây dựng tổng hợp, giải đáp và hướng dẫn.

Trân trọng!

Đính kèm Công văn số 13941/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 156
Tin đã đưa