Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2021 (Thông báo số 4433/TB-SXD-VLXD ngày 27/4/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 28/04/2021, 02:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/4/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 4433/TB-SXD-VLXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2021.

Đính kèm file:

- Thông báo số 4433/TB-SXD-VLXD;

- Bảng giá doanh nghiệp.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 17474
Tin đã đưa