Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2022 (Thông báo số 3395/TB-SXD-VLXD ngày 13/4/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 14/04/2022, 00:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 13/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 3395/TB-SXD-VLXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2022

Đính kèm file:

- Thông báo số 3395/TB-SXD-VLXD;

- Bảng giá doanh nghiệp.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 10102
Tin đã đưa