Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2019 (Thông báo số 8880/TB-SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 18/07/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Thông báo số 8880/TB-SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2019

Bảng giá doanh nghiệp

Nguồn: P. VLXD

Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy

Số lượng lượt xem: 24615
Tin đã đưa