Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2019
Thứ hai, 07/10/2019, 02:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 12605/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2019

Bảng giá doanh nghiệp

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 13313
Tin đã đưa