Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2021 (Thông báo số 523/TB-SXD-VLXD ngày 14/01/2022)
Thứ sáu, 14/01/2022, 08:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 523/TB-SXD-VLXD về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2021

Đính kèm file:

- Thông báo số 523/TB-SXD-VLXD;

- Bảng giá doanh nghiệp.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 10487
Tin đã đưa