Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV năm 2018
Chủ nhật, 06/01/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng và vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và một số vật liệu phổ biến trong công trình xây dựng để làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh. Nội dung cụ thể để nghị xem file đính kèm sau:

Nội dung công bố giá quý IV năm 2018 của các doanh nghiệp đủ điều kiện công bố giá 

Thông báo số 16205/TB-SXD-VLXD ngày 28/12/2018 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2018

Số lượng lượt xem: 4491
Tin đã đưa