Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công văn số 9328/SXD-VLXD ngày 07/10/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Thứ năm, 07/10/2021, 08:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07/10/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 9328/SXD-VLXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đính kèm file:

- Công văn số 9328/SXD-VLXD;

- Mẫu Công văn đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng;

- Bảng niêm yết giá;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

 

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 4286
Tin đã đưa