Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Hướng dẫn tham gia công bố giá vật liệu và trang trí nội thất định kỳ tại Sở Xây dựng (Công văn số 2200/SXD-VLXD ngày 05/3/2015 của Sở Xây dựng)
Chủ nhật, 07/07/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 2200/SXD-VLXD ngày 05/3/2015 của Sở Xây dựng v/v tham gia công bố giá vật liệu và trang trí nội thất định kỳ tại Sở Xây dựng

Phụ lục I. Mẫu công văn đề nghị công bố giá

Phụ lục II. Mẫu Bảng niêm yết giá sản phẩm, hàng hóac

Số lượng lượt xem: 2443
Tin đã đưa