Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 14020/TB-SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2022
Thứ ba, 18/10/2022, 08:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 14020/TB-SXD-VLXD

- Bảng giá doanh nghiệp

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 4368
Tin đã đưa