Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 14995/TB-SXD-VLXD ngày 31/10/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2022
Thứ ba, 01/11/2022, 01:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 14995/TB-SXD-VLXD

- Bảng giá doanh nghiệp tháng 10/2022

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 4715
Tin đã đưa