Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 12071, 12072, 12073/TB-SXD-VLXD ngày 07/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần BM WINDOWS
Thứ năm, 08/09/2022, 03:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 12071/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 12072/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 12073/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 83
Tin đã đưa