Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 13877/TB-SXD-VLXD ngày 12/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01AVU-HCHQ ngày 26/9/2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Anh Việt Úc
Thứ tư, 19/10/2022, 08:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 13877/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 93
Tin đã đưa