Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 13926/TB-SXD-VLXD ngày 12/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Hafele Việt Nam
Thứ tư, 19/10/2022, 08:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 13926/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 108
Tin đã đưa