Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 14698/TB-SXD-VLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH CASA BELLA
Thứ năm, 27/10/2022, 02:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 14698/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 86
Tin đã đưa