Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 14950/TB-SXD-VLXD ngày 31/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH KPM TRADING
Thứ tư, 02/11/2022, 06:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 14950/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 100
Tin đã đưa