Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 15694/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng về việc đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH EURO CERAMICS
Thứ hai, 14/11/2022, 08:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 15694/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 92
Tin đã đưa