Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 6713/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch bê tông sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Gacta
Thứ sáu, 10/06/2022, 02:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 6713/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 152
Tin đã đưa