Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (Các Thông báo số 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 08/07/2022, 06:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Các Thông báo số 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 144
Tin đã đưa