Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 28/06/2022, 03:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Các Thông báo số 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 130
Tin đã đưa