Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 16/01/2023, 06:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 163
Tin đã đưa