Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Asia World (Các Thông báo số 12176, 12177, 12178, 12179, 12180, 12181, 12182, 12183, 12184/TB-SXD-VLXD ngày 08/09/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 09/09/2022, 03:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 12176, 12177, 12178, 12179, 12180, 12181, 12182, 12183, 12184/TB-SXD-VLXD
 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 71
Tin đã đưa