Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần BM Windows (Các Thông báo số 14702, 14703, 14704, 14705, 14706/TB-SXD-VLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 27/10/2022, 02:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 14702, 14703, 14704, 14705, 14706/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 116
Tin đã đưa