Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 12703, 12704, 12705, 12706, 12707/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 21/09/2022, 03:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file Các Thông báo số 12703, 12704, 12705, 12706, 12707/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 122
Tin đã đưa