Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 14247, 14248/TB-SXD-VLXD ngày 18/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/10/2022, 03:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 14247/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 14248/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 84
Tin đã đưa